Visie

Vaak zijn de mooiste en beste oplossingen te vinden in de eenvoud van het onderwerp. Talent, passie en specialisme stelt Pigmentdutch in staat de eenvoud te zien en deze volledig te benutten in het proces van fotgraferen en/of ontwerpen.

Het gaat om het spel van licht, ruimte en materiaal, waarbij de verhouding van deze elementen in overeenstemming moeten zijn met elkaar en de functie van de ruimte.

Gevoel speelt hierbij een grote rol, zowel van de ontwerper als de opdrachtgever, die zich uiteindelijk volledig moet kunnen vinden in het einderesultaat.

Visie
78